פרוייקטים

חברת ולד מרדכי בע"מ הינה מהחברות המובילות בארץ בתחומי פעילותה שביצעה עשרות רבות של פרוייקטים איכותיים לאורכה ולרוחבה של ישראל

בריכת כפר סבא

בריכת מים בנפח 5000 מ"ק + מכון שאיבה עבור מפעל המים כפר סבא.

קופולק

בריכות שפכים בנפח 800 מ"ק ו 1000 מ"ק.

פרויקט פלמחים מתקן התפלה

הקמת 2 בריכות מי מוצר כל אחת בנפח 11.500 מ"ק ובריכה דו קומתית בנפח 4000 מ"ק כמו כן בוצע עבודות צנרת בקטרים גדולים של 60" ויותר ועבודות הנדסה אזרחית במתקן בשלבי ההקמה - שנת ביצוע 2005 עבור דרך הים התפלה  - ויה מאריס

מגדל מים נילי

(עמודה) בוצע 2002-2003 נפח 750 מ"ק עבור חברת מקורות.