פרוייקטים

חברת ולד מרדכי בע"מ הינה מהחברות המובילות בארץ בתחומי פעילותה שביצעה עשרות רבות של פרוייקטים איכותיים לאורכה ולרוחבה של ישראל

בריכת חצבה

בוצעה עבור מקורות בנפח 5000 מ"ק.

בריכת באר אורה

בוצעה עבור מינהל מקרקעי ישראל  בנפח 750 מ"ק.

בריכת אבן יהודה

בוצעה עבור אגודת מים אבן יהודה בשיטה טרומית בנפח 1500 מ"ק כולל מכון שאיבה.

תל השומר

בריכת מי קירור בנפח של 10,600 מ"ק כולל מכון שאיבה.