פרוייקטים

חברת ולד מרדכי בע"מ הינה מהחברות המובילות בארץ בתחומי פעילותה שביצעה עשרות רבות של פרוייקטים איכותיים לאורכה ולרוחבה של ישראל

קצרה

עבור מקורות בנפח 5000 מ"ק.

בריכת כפר אוריה

בריכת מים בנפח 15.000 מ"ק עבור חברת מקורות.

מט"ש ערד

בריכת גובית בנפח 2000 מ"ק עבור חברת מקורות.

בריכת קדימה

בריכת מים בנפח 3000 מ"ק.