פרוייקטים

חברת ולד מרדכי בע"מ הינה מהחברות המובילות בארץ בתחומי פעילותה שביצעה עשרות רבות של פרוייקטים איכותיים לאורכה ולרוחבה של ישראל

בריכת טמרה

בריכת מים בנפח 2000 מ"ק עבור מקורות.

קצאא

ראש יניקה לצינור התפלת מים בפלמחים.

בריכת מבוא ביתר

בריכה בנפח 7500 מ"ק בוצעה עבור חברת מקורות.

מבוא ביתר

בריכת אגירה בנפח של 10.000 מ"ק ובוסטר בוצע עבור חברת מקורות.