בריכות טרומיות - הקמת מבנים דרוכים, קורות דרוכות, תקרות דרוכות, הקמת מתקני התפלה, מתקנים לטיפול בשפכים

לחברת ולד מרדכי בע"מ זיכיון מחברה שווייצרית של שיטה ליצור וביצוע של מאגרים מבטון דרוך לשימוש כבריכות מים ומתקני טיפול בשפכים.

השיטה מורכבת מאלמנטים טרומיים מבטון מזוין שמיוצרים באתר החברה ומועברים להרכבה באתר הביצוע.

הרכבת האלמנטים מתבצעת באמצעות מנופים הידראוליים ומשלבת בתוכה הרכבת כבלי דריכה לא מודבקים, דיוס צמנטי וכו.

מאגרים בנפח עד 2000 מ"ק מורכבים ביום עבודה אחד.

החברה ביצעה בריכות טרומיות בנפחים מ-200 מ"ק ועד 2,000 מ"ק ברחבי הארץ בהצלחה מלאה ולשביעות רצון מזמיני העבודה.

השיטה מוזילה את עלויות הביצוע בין-20%-30% לעומת השיטות הקונבנציונליות.

בריכות טרומיות בוצעו עבור חב' מקורות, רשויות מקומיות, תאגידי מים ומפעלי תעשיה שונים.

הקמת מתקני התפלה הינו צורך שנוצר עקב הביקוש ההולך וגדל לשימוש במים והפחתה במי הגשמים ואנו באמצעות הקמת מתקני התפלה, מסייעים לשיפור מצב משק המים.

מתמחים בעבודות הקמת מבנים דרוכים הקמת קורות דרוכות הקמת תקרות דרוכות , הקמת מתקני התפלה , הקמת מתקנים לטיפול בשפכים ובברכות טרומיות ושאר עבודות בטון מורכבות .