top of page

פרוייקטים

הקמת בריכת מים מבטון דרוך בנפח 12,500 מ"ק כולל עבודות עפר, ביסוס, צנרת, פיתוח שטח 

פרויקט בית שמש ד' - תאגיד מי שמש

הקמת בריכת מים מבטון דרוך בנפח 2,500 מ"ק כולל עבודות עפר, ביסוס, תחנת שאיבה – כולל משאבות, לוחות חשמל, אביזרים ופיתוח שטח

פרויקט כפר סבא מזרח - מפעל המים כפר סבא

הקמת 2 בריכות מי מוצר כל אחת בנפח 11,500 מ"ק ובריכה דו קומתית בנפח 4000 מ"ק כמו כן בוצע עבודות צנרת בקטרים גדולים של 60" ויותר ועבודות הנדסה אזרחית במתקן בשלבי ההקמה

פרויקט פלמחים מתקן התפלה - דרך הים התפלה ויה מאריס

הקמת בריכת מים בנפח 5000 מ"ק, עבודות עפר, צנרת, פיתוח והנדסה אזרחית

פרויקט קצרה - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת מאגר מים בנפח 7,000 מ"ק ועבודות צנרת נרחבות

פרויקט אלעד- תאגיד מים מיתב

הקמת בריכת מים 15,000 מ"ק, עבודות עפר והריסה של בריכה ישנה

פרויקט כפר אוריה- מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת מאגר מים בנפח 12,500 מ"ק, כולל עבודות עפר וצנרת , פיקוד, בקרה ומיגון

פרויקט בית שמש ב'- תאגיד המים מי שמש

הקמת מאגר מים בנפח 5,000 מ"ק, תחנת שאיבה, עבודות חפירה, צנרת, חשמל ופיקוד, בקרה ופיתוח האתר

שואבה – מקורות חב' המים הלאומית בע"מ 

הקמת מגדל קרח ייחודי משולב בטון ופלדה, בידוד כל המבנה + הקמת 2 בריכות בטון טרומיות בנפח 1,000 מ"ק כל אחת

פרויקט מפעל טרה - חברת טרה

הקמת מאגר מים בנפח 10,000 מ"ק, כולל עבודות חציבה, צנרת ופיתוח שטח.

פרויקט חריש - משרד השיכון

הקמת בריכת מים 10,000 מ"ק, עבודות עפר, חציבה, הנחת צנרת ופיתוח​
 

פרויקט עראבה - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ ׁ

הקמת בריכת מים 10,000 מ"ק, עבודות חציבה, תימוך, צנרת ופיתוח​
 

פרויקט כוכב יעקב - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ ׁ

הקמת בריכת מים טרומית בנפח 3,000 מ"ק כולל עבודות עפר ופיתוח

פרויקט בריכת חצבה - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת בריכת מים מבטון דרוך בנפח 30,000 מ"ק כולל עבודות עפר ותימוך ע"י כלונסאות בעומק 25 מ"א

פרויקט כסלון - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת בריכת מים מבטון דרוך בנפח 3,000 מ"ק כולל עבודות עפר וביסוס , תחנת שאיבה – כולל משאבות , לוחות חשמל , פיתוח שטח

פרויקט אדם - מועצה אזורית מטה בנימין

הקמת בריכת מים בנפח 20,000 מ"ק קו צנרת בקוטר 32" באורך 2000 מטר+ קידוח אופקי. בריכת אגירת מים בנפח 20,000 מ"ק (הבריכה הגדולה ביותר  שנבנתה בישראל כולל בוסטר + הנחת קווי צנרת בקטרים גדולים + פיתוח ושיקום נופי

פרויקט הנדיב – מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת בריכת מי קירור בנפח של 10,600 מ"ק כולל מכון שאיבה

תל השומר - אגודת הידידים בית החולים תל השומר

הקמת בריכת מים בנפח 5,000 מ"ק, עבודות עפר, צנרת ופיתוח

בריכת מטווח כפר סבא- מפעל מים כפר סבא

הקמת מאגר מים בנפח 7,000 מ"ק ועבודות צנרת נרחבות, עבודות עפר ופיתוח

פרויקט אלעד- תאגיד מים מיתב

הקמת בריכת אגירה בנפח של 10,000 מ"ק ובוסטר, עבודות עפר ופיתוח

מבוא ביתר – מקורות חב' המים הלאומית בע"מ

הקמת מאגר מים בנפח 3,000 מ"ק, תחנת שאיבה, כולל הספקת משאבות, צנרת, חשמל , פיקוד ובקרה

פרויקט חירייה- איגוד ערים אזור דן

הקמת מאגר מים בנפח 10,000 מ"ק, כולל עבודות חציבה, צנרת ופיתוח שטח.

פרויקט נחל עמוד- מקורות חב' המים הלאומית בע"מ ׁ

הקמת בריכת מים 5,600 מ"ק, תחנת שאיבה, עבודות עפר, קירות תומכים, צנרת ועבודות חשמל

פרויקט כפר יונה – החברה למשק וכלכלה

הקמת בריכת מים 10,000 מ"ק, עבודות חציבה, תימוך, צנרת ופיתוח

פרויקט אריאל - מקורות חב' המים הלאומית בע"מ ׁ

הקמת בריכת מים בנפח 17,000 מ"ק, כולל עבודות עפר, קונסטרוקציה ותקרה טרומית כפולה מבודדת .

פרויקט בני ברק – תאגיד המים והביוב מי ברק

בריכת אגירת מים בנפח 5000 מ"ק כולל עבודות עפר ופיתוח

פרויקט רעננה – עיריית רעננה

מבני תעשייה ומגורים

בניין מגורים בן 5 קומות, 10 יחידות דיור (שלד +גמר)

פרויקט הרצליה

בניית בית דו משפחתי בשטח בנוי 350 מ"ר לכל יחידה כולל גמר ופיתוח

פרויקט בניית 2 וילות 

בניית פרויקט יוקרתי, בית צמוד קרקע בשטח בנוי 600 מ"ר וחצר של 1500 מ"ר ​
 

פרויקט המייסדים

מבנה המיועד למשרדים ותעשייה קלה בשטח כולל של 6,000 מ"ר

מבנה תעשייה באזור התעשייה בנתניה

bottom of page